Meer Invloed voor inwoners

In het programma staat bijvoorbeeld dat inwoners van Oost Gelre in een vroeg stadium al kunnen meepraten over belangrijke beslissingen en daadwerkelijk invloed hebben: beginspraak. De gemeenteraad gaat daarom anders vergaderen en begint bij elk belangrijk onderwerp met een gesprek met inwoners. Maar inwoners krijgen ook de mogelijkheid om punten op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Inwoners krijgen het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving. Meepraten en invloed uitoefenen begint ook in de kleine kernen. We stellen een Naoberfonds in opdat goede ideeën vanuit de samenleving kunnen worden uitgevoerd.

Een communicatieve gemeente

In het verkiezingsprogramma staat verder dat GroenLinks een open gemeente wil die dienstbaar is aan haar inwoners. Vlotte dienstverlening, goede voorlichting, toegankelijke informatie en actieve communicatie met organisaties, bedrijven en inwoners horen hier allemaal bij. Geen éénrichtingsverkeer maar een echte dialoog. Zo wil GroenLinks  samen vorm geven aan de gemeente Oost Gelre. Medewerkers aan het loket zijn klantvriendelijk, denken mee en kennen hun inwoners. We vinden het belangrijk dat inwoners actief gevraagd wordt wat zij van de dienstverlening vinden en welke verbeteringen er mogelijk zijn.  De dienstverlening van de gemeente Oost Gelre is mensgericht. De gemeente gebruikt begrijpelijk Nederlands, maakt de website en formulieren eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Aanvragen kunnen niet alleen digitaal maar ook telefonisch of aan het loket gedaan worden. Inwoners worden niet gestraft voor vergissingen, maar de gemeente gaat met de inwoner actief op zoek naar de oplossing. De gemeente Oost Gelre staat open voor ideeën en klachten en borgt de onafhankelijkheid van de klachtencommissie. 

Inwoners staan ook voorop bij de energietransitie 

GroenLinks is tenslotte voorstander van het instellen van lokale burgerberaden. Dit zijn inwoners die bijvoorbeeld een centrale rol spelen bij de lokale energietransitie. Deze groepen inwoners worden begeleid door een onafhankelijke partij en krijgen informatie van experts en belanghebbenden. Zo willen we de energietransitie benutten om in Oost Gelre fors in wijken te investeren. In ‘wijkgesprekken’ kunnen inwoners aangeven welke verbeteringen op sociaal en fysiek gebied in hun buurt nodig zijn. Gezamenlijk kan onderzocht worden hoe de energietransitie past bij de wijk. Wij zijn ervan overtuigd dat een snelle energietransitie alleen kan slagen als inwoners serieus genomen worden in hun wensen en toekomstverwachtingen.

Doe je mee?                                                             
 

Lees hier meer over onze standpunten: 

https://oostgelre.groenlinks.nl/standpunten